-50%

Słownik Społeczny WAM


SŁOWNIK SPOŁECZNY
Praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Szlachty
Wydawnictwo WAM Kraków 2004
Stron XXI + 1714, twarda oprawa, format ok. 24 cm x 16 cm
Z notatki wydawniczej:

Słownik społeczny zawiera hasła poświęcone zagadnieniom najważniejszych dziedzin

szeroko rozumianych nauk społecznych: filozofii politycznej, socjologii, prawa, ekonomii, etyki

społecznej i katolickiej nauki społecznej, a także metodologii nauk społecznych,

zarządzania, psychologii społecznej i pedagogiki.

Hasła opracowało blisko dziewięćdziesięciu wybitnych polskich naukowców mieszkających w kraju i poza nim,

m. in.: Zygmunt Bauman, Tadeusz Gadacz, o. Jan A. Kłoczowski OP, Zdzisław Krasnodębski, Michał Kulesza,

Ryszard Legutko, ks. Janusz Mariański, Jerzy Szacki, Piotr Sztompka, ks. Tadeusz Ślipko SJ i o. Maciej Zięba OP.

Hasła Słownika odbiegają od klasycznych ujęć encyklopedycznych: nie są to krótkie, „informacyjne” artykuły,

ale eseje autorskie, obejmujące wywód historyczny, prezentujące kluczowe punkty sporów toczonych współcześnie

(relacje między religią, etyką i prawem, wolność, sprawiedliwość, własność, prawa człowieka, ale także feminizm, faszyzm,

rasizm, terroryzm i fundamentalizm, liberalizm, socjalizm i konserwatyzm, monarchia i republika, socjologia

i zmiana społeczna, cykl koniunkturalny i bezrobocie, etyka życia gospodarczego i gospodarka planowa).

Egzemplarz w stanie bardzo dobrym. Leżał na półce nieużywany.

50.00  100.00